AUTORZY/AUTORKI

Renata Banowska (Praca zbiorowa)

Publikacja jest zbiorem tekstów opartych na wspomnieniach mieszkańców i są to ich własne odczucia na temat rzeczywistych faktów z historii naszej miejscowości Kornatka. Publikacja została przygotowana z okazji jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w dziesiątą rocznicę działalności Stowarzyszenia, w ramach projektu „… swego nie znacie” dofinansowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Gminy Dobczyce.

KGW SZKLANA

„Dawniej Szklanna a dziś Szklana czyli historia wsi i jej mieszkańców” to fotokronika wsi Szklana podzielona na trzy rozdziały i opisująca 120 lat historii tej maleńkiej podkrakowskiej miejscowości oraz jej mieszkańców. Na podstawie starych fotografii zobrazowano prawdziwe życie na wsi trzech pokoleń mieszkańców, ciężką pracę na roli, świętowanie różnych uroczystości, domowe obejścia oraz początki wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności. To unikatowe opracowanie oparte jest na wspomnieniach najstarszych mieszkańców naszej miejscowości, a kończy się przedstawieniem dorobku współczesnego pokolenia.

Piotr Biliński i Paweł Plichta

Publikacja zeszytów z lat 1918-1921- tekst przepisany z rękopisu [w książce znajdują się fotografie przykładowych kart], skolacjonowany, opracowany [aparat naukowy: przypisy, tłumaczenia, biogramy, uwspółcześniona ortografia, indeksy: osobowy, nazw geograficznych i geograficzno-politycznych, dwie mapy i tablica genealogiczna] – zamknęła pierwszy okres kilkuletnich prac wydawniczych. W druku jest kolejna część dzienników z lat 1922-1926.
Prezentowane dwa pierwsze tomy „Dziennika” zostały wybrane i wydane z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Weszły one w obieg naukowy, czego dowodem kilka wnikliwych recenzji opublikowanych w periodykach naukowych. Warto jednak, by wróciły one do potomków lokalnego dziedzictwa – mieszkańców nie tylko Krakowa, ale też innych małopolskich miejscowości, których antenaci zostali wzmiankowani przez autora zapisków. Ten fakt stanowił dla opracowujących materiał źródłowy „ich drogą” do lokalnego dziedzictwa podkrakowskich wsi i miasteczek, kiedy prowadzili badania terenowe, w celu potwierdzenia lub ustalenia tożsamości wspomnianych osób, miejsc i zdarzeń.

Barbara Caillot i Aleksandra Karkowska

Autorki zbierają historie zachowane w pamięci najstarszych mieszkańców Podhala, świadectwa minionej epoki. Przekazują je kolejnym pokoleniom. autorki spędziły długie miesiące na Podhalu, rozmawiając z najstarszymi, tak powstała książka „Na Giewont się patrzy”. Na jej podstawie autorki stworzyły Zeszyt Tatrzański

Elżbieta Polończyk-Moskal

Od urodzenia mieszkam w Dobczycach. Interesuję się historią swojego miasta oraz jego dawnych mieszkańców. Działam w Komitecie Opieki nad Zabytkami Dobczyc, który ratuje i odnawia zabytkowe nagrobki. Zainteresowanie przeszłością Dobczyc oraz kulturą, sztuką i literaturą żydowską, a także wartości wyniesione z domu rodzinnego przyczyniły się do powstania tej książki. Poszukiwania genealogiczne rodziny mojej przyjaciółki Żydówki, której przodkowie mieszkali w Dobczycach, pomogły mi dotrzeć do informacji o innych żydowskich mieszkańcach mojego miasta. Postanowiłam wykorzystać te dane do napisania opracowania. Dalsze poszukiwania kontynuowałam w archiwach. Równocześnie prowadziłam rozmowy z mieszkańcami Dobczyc, którzy pamiętali żydowskich sąsiadów. Miałam kontakt z pochodzącymi z Dobczyc mieszkankami Izraela, od których uzyskałam bezcenne informacje, a także archiwalne fotografie. Chciałam, by książka dotarła nie tylko do polskich czytelników, dlatego zdecydowałam się na przekład angielski.

Bartłomiej Dyrcz

Fascynujący świat minionej przeszłości dokumentowanej przez Józefa Wronę od 1968 roku nie pozwala pominąć jego dorobku na tle lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Szymon Bafia

Jako dziecko dorastałem czy gazdówce i koniach. Od dziecka miałem styczność z przyrodą i zwierzętami a w szczególności sympatią darzyłem konie. Moim zainteresowaniem również była historia zwłaszcza lokalna Dlatego postanowiłem zebrać uszeregować i opisać wszelkie informacje dotyczące historii chowu i użytkowania koni na Podtatrzu.

Szymon Bafia

Po wpisie dud Podhalańskich na Krajową Listę na nowo ożyło zainteresowanie instrumentem i była potrzeba uszeregowania pewnych informacji i sięgnięcia do źródeł historycznych. Ówczesny szef fundacji imienia Witolda i Zofii Paryskich działającej przy Tatrzańskim Parku Narodowym Marcin Guzik zaproponował mi stworzenie takiej publikacji i napisanie wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach szerszego projektu.

KATARZYNA CEKLARZ

Książka jest pokłosiem wieloletnich badań archiwalnych i terenowych realizowanych na potrzeby dysertacji doktorskiej. Flizak okazał się być niezwykle wdzięcznym bohaterem, wokół którego można było pokazać zmieniający się świat wsi i jej mieszkańców. Śledzenie i odkrywanie jego drogi życiowej (w ok 30 archiwach w Polsce, Ukrainie, Austrii i Rosji, gdzie trafił jako jeniec podczas pierwszej wojny światowej) było wspaniałą podrożą w przeszłość regionu, z którego sama pochodzę. Zwrotnie udało się zgromadzić materiał, który pozwolił na stworzenie pozycji będącej opowieścią przekrojową, omawiającą prawie sto lat życia regionu zagórzańskiego (ale także życia inteligencji krakowskiej przełomu XIX i XX w.; syberyjskich zesłańców; nauczycieli angażujących się w tajne nauczanie, działaczy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz naukowców i badaczy z kręgu etnografii, etnologii i antropologii kultury).

BARTŁOMIEJ DYRCZ

„Urywki życia x. Jan Mach architekt duszy”
Moja droga z lokalną historią zaczęła się poprzez rękopisy ks. dr Antoniego Gagatnickiego dotyczące historii miejscowości Łętownia, Tokarnia, Skomielna Czarna, Toporzysko. Ta fascynująca relacja zmotywowała mnie do opracowania i opublikowania rękopisów, których następstwem było opracowanie biografii ks. Jana Macha.

JOANNA DZIADOWIEC-GREGANIĆ I AGNIESZKA WARGOWSKA-DUDEK

Niniejsza publikacja w oczach autorek, stanowi próbę ukazania dziedzictwa kulturowego mieszkańców i mieszkanek gminy Wiśniowa w „działaniu”. Tradycyjne profesje, umiejętności, praktyki zostały przedstawione w odniesieniu do (wy)twórczości i handlu, które występowały w przeszłości w przestrzeni miejscowego targu. Ważną częścią książki są opowieści „snute” przez samych twórców, (wy)twórców, rzemieślników podążających „drogą” własnego dziedzictwa.
Kolejne części rozpoczętego przedsięwzięcia mogą kontynuować obecne jak i przyszłe pokolenia mieszkańców gminy Wiśniowa: wiśniowianie, lipniczanie, wierzbanowianie, węglowianie, poznachowiczanie, glichowianie, kobielniczanie. Niech wezmą Państwo losy swojego dziedzictwa we własne ręce!

REJESTRACJA NA MAŁOPOLSKIE TARGI KSIĄŻKI

WYWIADY Z AUTORAMI BĘDĄ UDOSTĘPNIONE NA STRONIE 13 WRZEŚNIA 2020 R. TJ. W DNIU INAUGURACJI 28 EDYCJI EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 2020. OGÓLNOPOLSKIM KOORDYNATOREM EDD JEST NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA. POMYSŁODAWCĄ I ORGANIZATOREM TARGÓW JEST FUNDACJA ARTS.
REJESTRACJA

PUBLIKACJE

… swego nie znacie

RENATA BANOWSKA (PRACA ZBIOROWA)

Dawniej Szklanna a dziś Szklana czyli historia wsi i jej mieszkańców

REGINA MUSIAŁ, ANETA SZYMCZYK, MAŁGORZATA ŚWIATCZYŃSKA, JADWIGA KONOPKA

Dziennik 1918–1921 cz. I / II

PIOTR BLIŃSKI I PAWEŁ PLICHTA

Na Giewont się patrzy

BARBARA CAILLOT I ALEKSANDRA KARKOWSKA

ŚWIECE ZGASIŁA WOJNA. Historia społeczności żydowskiej w Dobczycach

ELŻBIETA POLOŃCZYK-MOSKAL

Konie na Skalnym Podhalu monografia wydanie drugie poprawione i uzupełnione

SZYMON BAFIA

Dudy podhalańskie. tajemniczy instrument przeszłości

SZYMON BAFIA

Strażnik czasu. JÓZEF WRONA FOTOGRAF

BARTŁOMIEJ DYRCZ

Sebastian Flizak (1881-1972)

KATARZYNA CEKLARZ

Urywki życia. Jan Mach architekt duszy

BARTŁOMIEJ DYRCZ

Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota

JOANNA DZIADOWIEC-GREGANIĆ I AGNIESZKA WARGOWSKA-DUDEK

 

IDEA MAŁOPOLSKICH TARGÓW KSIĄŻKI

KLIKNIJ TUTAJ